MASOFAVIY TA'LIM KURSI

Masofaviy ta’lim nima?

Masofaviy ta’lim – oʻquv jarayonining maqsadi, mazmuni, uslublari, oʻqitish vositalari va internet texnologiyalari yordamida tinglovchi hamda o‘qituvchilarning masofadan turib, interfaol muloqot qilishidir.U taqdimotlar, testlar, videodarslar va vebinarlardan tashkil topgan.

U kimlar uchun?

 • Davlat buyurtmachilari, Moliya organlari hamda budjet tashkilotlarining moliya-hisob bo‘linmalari xodimlari uchun.

O'qish qanday o'tkaziladi?

 • vebinarlar, taqdimotlar, videodarslar orqali o'tkaziladi;
 • har bir mavzuni yakunida testlar topshiriladi va keyingi mavzuga o'tish imkoniyati ochiladi.
 • Masofaviy ta’lim kursini muvofaqiyatli tamomlagan tinglovchilarga sertifikat(guvohnoma) taqdim etiladi.Masofaviy ta’lim kursi dasturlari
 1. 1-MAVZU. DAVLAT XARIDLARI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARI
 2. 2-MAVZU. DAVLAT XARIDLARI JARAYONIGA DOIR UMUMIY TALABLAR
 3. 3-MAVZU. DAVLAT XARIDLARIDA ELEKTRON XARIDLAR VA ULARNI AMALGA OSHIRISH TARTIB-QOIDALARI
 4. 4-MAVZU. ENG YAXSHI TAKLIFLARNI TANLASH
 5. 5-MAVZU. TENDER O‘TKAZISH TARTIB QOIDALARI
 6. 6-MAVZU. TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI SHARTNOMALAR BO‘YICHA DAVLAT XARIDLARINI AMALGA OSHIRISH
 7. 7-MAVZU. XARID QILISH TARTIB-TAOMILLARINI MONITORING VA NAZORAT QILISH
 1. 1-MAVZU: BUDJET HISOBI STANDARTLARIGA MUVOFIQ BUXGALTYERIYA HISOBINI TASHKIL QILISH VA YURITISH TARTIB-QOIDALARI
 2. 2-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDA PUL MABLAG‘LARI VA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG‘LAR HISOBINI BUDJET HISOBINING STANDARTLARIGA MUVOFIQ YURITISH TARTIB-QOIDALARI
 3. 3-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR VA NOMOLIYAVIY AKTIVLARGA QO‘YILMALARNI BUDJET HISOBINING STANDARTLARIGA MUVOFIQ AMALGA OSHIRISH TARTIB-QOIDALARI
 4. 4-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDAGI TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI BUDJET HISOBINING STANDARTLARIGA MUVOFIQ YURITISH TARTIB-QOIDALARI MOLIYAVIY HISOBOTNI YORITISH. HISOB SIYOSATINING SHAKLLANISHI
 5. 5-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDA XODIMLAR BILAN ISH HAQI, NAFAQA VA BOSHQA TO‘LOVLARNI HISOBLANISHI HAMDA TURLI TASHKILOTLAR BILAN QARZDORLIKLAR HISOBINI BUDJET HISOBINING STANDARTLARIGA MUVOFIQ YURITISH TARTIB-QOIDALARI
 6. 6-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJET HISOBINING STANDARTLARIGA MUVOFIQ MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI YURITILISHI VA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH TARTIBI
 7. 7-MAVZU: BUDJET TASHKILOTLARIDA INVYENTARIZATSIYA O‘TKAZISH TARTIBI VA NATIJALARINI BUDJET HISOBINING STANDARTLARI ASOSIDA BUXGALTYERIYA HISOBIDA YURITILISHI
 8. 8-MAVZU: “UZASBO” DMNING “BALANS” QISMIDA BUXGALTYERIYA HISOBINI YURITILISHI, HISOBOTLARNI SHAKLLANISHI VA ULARNI ELYEKTRON TARZDA YUBORISH TARTIB-QOIDALARI
 9. 9-MAVZU: “UZASBO” DMNING “ISH HAQI” QISMIDA BUXGALTYERIYA HISOBI YURITILISHINI TASHKIL ETISH TARTIB-QOIDALARI